metody terapeutyczne

PNF

Proprioceptywna stymulacja receptorów to jedna z najstarszych koncepcji rehabilitacji. Polega na pracy funkcjonalnej, stawia sobie za cel pokonanie problemów pacjenta w codziennym funkcjonowaniu. Praca z pacjentem jest kompleksowa, bezbolesna. To metoda kinezyterapeutyczna stosowana w celu odtworzenia utraconej funkcji mięśnia. Pacjent postrzegany całościowo jest partnerem terapeuty i wspólnie z nim określa cele rehabilitacji.

cena zabiegu:

70 zł


cena 10 zabiegów:

400 zł