kinezyterapia

Kinezyterapia metodą Bobath

cena zabiegu:

100 zł


cena 10 zabiegów:

1000 zł


karnet:

NIE