metody terapeutyczne

Kinezyterapia metodą McKenzie

To jedna z najpowszechniej wykorzystywanych w chwili obecnej metoda. Stosowana w przypadkach dolegliwości bólowych. W metodzie wykorzystywane są najczęściej ćwiczenia wykonywane samodzielnie przez pacjenta, mobilizacje i manipulacje wykonywane przez terapeutę.

cena zabiegu:

100 zł


cena 10 zabiegów:

500 zł