Jałowa martwica kości

To choroba, w której dochodzi do obumierania tkanki kostnej bez udziału drobnoustrojów. Zmiany te mogą powstawać w skutek mikrourazów, zatorów lub zaburzeń hormonalnych powodujących zaburzenia ukrwienia danej okolicy. Jałowa martwica powstaje najczęściej u dzieci. Zaczyna się dyskretnymi objawami: ból, oszczędzanie dotkniętej kończyny, miejscowo stwierdza się obrzęk, wzmożone ocieplenie skóry, bolesność uciskową.

Proponowane zabiegi